Jobba med flyttstädning i Stockholm

Uppdaterad: 8 juni 2021

Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet har en ganska hög arbetslöshet och detta främst bland yngre människor. Detta skapar stora problem då dessa i framtiden kommer att få allt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden – något som är absolut nödvändigt för både Sverige som land och för de unga människorna i fråga. Sverige som land har nämligen inte råd med att låta en generation av unga människor gå utan vare sig utbildning eller jobb. Just utbildning är nyckeln till allt och i första hand är det denna åtgärd som krävs – men alla människor är inte motiverade för studier och det är för dem man måste hitta andra lösningar.

Ett bra alternativ här är att man försöker få de här unga personerna att – genom enklare arbeten – inse vikten av ett oberoende och en egen inkomst. Med enklare arbeten menar vi här att man i Stockholm kanske börjar söka jobb inom städbranschen där exempelvis flyttstädning kan vara ett väldigt bra alternativ. Varför just flyttstädning? Jo, det handlar dels om att det finns ett stort behov av arbetskraft inom just detta område och där man även främst söker just unga, och fysiskt starka människor. För en ung person i Stockholm så kan alltså just en start inom flyttstädning vara det som sedan leder till en ökad lust att arbeta och tjäna sina egna pengar – det nödvändiga steget in på arbetsmarknaden. Det är så man måste jobba och det handlar alltså inte om att flyttstädning är någonting dåligt i Stockholm.

Det är dock ett yrke där betygen kommer i andra hand och där man mer ser till andra kvaliteter hos en människa där disciplin, noggrannhet och pålitlighet är det som premieras allra mest. Har man dessutom jobbat med flyttstädning i Stockholm så kan man även lägga till detta i sitt CV och detta är något som verkligen kan leda till någonting den dagen man söker ett annat jobb. Har man flyttstädning inskrivet i sitt CV – ja, då kommer nästa chef att se direkt vilka egenskaper man besitter och vilket hårt jobb man utfört tidigare. Man kommer betydligt längre om man som ung person i Stockholm kan visa upp att man arbetat inom flyttstädning än om man bara gått hemma och dragit benen efter sig – om den saken råder det inga som helst tvivel.

Hur mycket tjänar man inom flyttstädning i Stockholm?

Gällande löner för en person som arbetar inom flyttstädning i Stockholm så är detta något som varierar och beror på hur hårt man är beredd att jobba. Det finns nämligen en väldigt god chans till att jobba extra inom branschen och detta kan göra att en ganska låg grundlön blir väldigt stor.

I Stockholm sker det nämligen väldigt många flyttar på en daglig basis och då allt fler personer väljer att leja bort en sak som flyttstädning – ja, då skapar detta naturligtvis fler uppdrag för en person verksam inom området också. Man kan alltså ha goda möjligheter att få en bra lön inom flyttstädning i Stockholm – om man bara är beredd att jobba hårt för pengarna.

Du kan läsa mer om flyttstädning på www.stockholmflyttstädning.nu.

Hur utbildar man sig inom flyttstädning?

Hur utbildar man sig för att arbeta med flyttstädning i Stockholm eller något annat arbete inom lokalvård? Några högskoleutbildningar eller motsvarande finns inte för yrket – men många städföretag erbjuder interna utbildningar och kurser vid nyanställningar. Dessa utbildningar är bra av flera skäl – dels för att lär sig om tekniker, arbetssätt och olika städmaterial, dels för att man får en bild av hur branschen och det aktuella företaget fungerar.

Arbetsförmedlingen anordnar kurser

Är du arbetslös eller uppsagd så går det att få stöd och hjälp med kortare utbildningar anordnade hos arbetsförmedlingen. Inom flyttstädning och städbranschen som helhet finns det en lokalvårdsutbildning för den som tror på en framtid inom branschen. Denna utbildning utförs i nära samarbete med olika arbetsgivare inom branschen – allt för att den ska bli så realistisk och lärorik som möjligt.

Om detta är ett intressant alternativ så kan du kontakta arbetsförmedlingen i din hemort. Om sedan myndigheten anser att det finns efterfrågan på arbetsmarknaden så är chansen stor att du kan få utbilda dig via Arbetsförmedlingen.

5 Jul 2017