Dålig trappstädning kan leda till återbetalning av hyra

Bor du i hyresfastighet ska du kunna förvänta dig att hyresvärden genomför trappstädning regelbundet. Kostnaden för detta ska ingå i hyran och något man alltså aldrig ska betala extra för. Men vad händer om hyresvärden inte håller det snyggt i entrén och i trapporna? I värsta fall kan krav ställas på återbetalning av hyran. Det var nämligen vad som hände i Örebro för ett par år sedan. 

En verklig händelse

Bland annat skrev tidningen Hem & Hyra samt Na.se om denna händelse som utspelade sig 2011. Allt cirkulerar kring dålig trappstädning på Enrisvägen i Örebro. Det var i ett par fastigheter på denna väg som ett externt städföretag hade ansvar för gällande städning. På övriga adresser hade bostadsföretaget själv ansvaret för städning och några problem hade där inte rapporterats. Men där städföretaget skulle städa hände ingenting. De som bodde i hyreshusen märkte snart att det knappast blev städat. Utan trappstädning i nio veckor visade sina tydliga spår och flera hyresgäster rapporterade in att det var smutsigt och dammigt och att städning verkligen borde genomföras. Hyresgästföreningen blev inkopplad och de ansåg att hyresbolaget i Örebro borde återbetala en del av årshyran till de gäster som bodde i dessa fastigheter. Detta utifrån att en del av hyra just går till renhållning av det allmänna trapputrymmet. Om det inte städas borde inte heller hyresgästerna behöva betala för det var resonemanget. 

Trappstädning är ändå viktig

Det framgår inte i artiklarna om någon överenskommelse hittades mellan hyresgästerna och hyresbolaget. Däremot framkom det att de skulle träffas för att hitta en gemensam lösning på problemet. När tidningen frågade om fastighetsbolaget skulle avbryta kontraktet med städfirman så var de tydliga med att händelsen inte skulle ligga till grund för val av städbolag. Det kontrakt som fanns löpte ut vid nyår och därefter skulle ett annat städbolag anlitas för kommande trappstädning. Men det påpekades även tydligt att orsaken till byte av städbolag inte handlade om misskött trappstädning, vilket man annars lätt skulle kunna tro. 

Så gör du vid dålig städning

Om du bor i hyresrätt är det först och främst fastighetsförvaltaren du ska kontakta om du anser att städningen inte är korrekt utförd. Nummer till förvaltaren brukar sitta på en anslagstavla nere i entrén. I det fall du inte får hjälp kan fastighetsbolaget kontaktas. Behöver du hjälp från en extern part kan hyresgästföreningen kontaktas. De hjälper hyresgäster i en rad olika frågor och kan även driva processer mot hyresbolag. I fallet ovan valde hyresgästföreningen att kräva återbetalning av viss hyreskostnad utifrån att städning inte utförts. Den tidning som först rapporterade om detta var Hus & Hem vilket är Hyresgästföreningens tidning. Läs mer här.

1 Mar 2019